Bukan kakitangan Kerajaan Negeri Kedah
LUPA KATALALUAN ?
Bagi kali pertama login sila guna NoKP sebagai ID Pengguna dan
ePSM#2015 sebagai katalaluan
Sekiranya masih gagal sila berhubung dengan Helpdesk Penyelaras
di jabatan masing-masing atau
Helpdesk Bahagian Pengurusan Sumber Manusia
Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Kedah
di talian
04-7744425, 04-7744440 atau 04-7744447 untuk reset katalaluan

Manual Pengguna